José M. García-Miguel
Área de Lingüística Xeral - Facultade de Filoloxía e Tradución

Investigación

  • Liñas de investigación preferentes:
    Sintaxe e semántica da cláusula
    Gramática cognitiva e funcional
    Tipoloxía lingüística
    Lingüística de corpus

 

 

José M. García-Miguel - Área de Lingüística Xeral - Universidade de Vigo
e-mail: gallego@uvigo.es- Tlfno: 986 812071