José M. García-Miguel
Área de Lingüística Xeral - Facultade de Filoloxía e Tradución

DOCENCIA Curso 2020-2021

[materiais docentes no servizo de teledocencia MooVi (só para estudantes matriculados)]

  • Lingüística: Lingüística Xeral
    1º curso do grao en Ciencias da Linguaxe
  • Lingüística de corpus
    Mestrado interuniversitario en Lingüística Aplicada

José M. García-Miguel - Área de Lingüística Xeral - Universidade de Vigo
e-mail: gallego@uvigo.es- Tlfno: 986 812071