Área de Lingüística Xeral

Departamento de Tradución e Lingüística


Programas de Doutoramento

nos que participa a Área de Lingüística Xeral da Universidade de Vigo


Profesores da área

Carmen Cabeza Pereiro:
Liñas de investigación preferentes: Lingua de signos. Sintaxe e semántica da cláusula

Jose Mª García-Miguel Gallego:
Liñas de investigación preferentes: Sintaxe e semántica da cláusula. Gramática cognitiva e funcional. Tipoloxía lingüística. Lingüística de corpus.

Xavier Gómez Guinovart:
Seminario de Lingüística Informática (SLI)
Liñas de investigación preferentes: Lingüística computacional. Procesamento da linguaxe natural.


Fernando Ramallo:
Liñas de investigación preferentes: Sociolingüística. Pragmática.

Xoan Paulo Rodríguez Yáñez:
Liñas de investigación preferentes: Sociolingüística. Bilingüismo.